Bảo trì bảo dưỡng bộ lưu điện & hệ thống ắc quy.

do-noi-tro-ac-quy-hioki-3554-res

Bảo trì bảo dưỡng bộ lưu điện & hệ thống ắc quy.

Phú Điện cung cấp dịch vụ bảo trì – bảo dưỡng định kỳ hệ thống UPS, hệ thống ắc quy lưu trữ.

  • Hệ thống UPS: Kiểm tra tình trạng hoạt động, kiểm tra chất lượng điện của hệ thống, đo kiểm khả năng lưu trữ của hệ thống, vệ sinh thiết bị,…
  • Hệ thống ắc quy: Đo kiểm, test bảo dưỡng, kiểm tra đánh giá dung lượng, cấu hình thông số nạp xả ắc quy phù hợp,…
Nguyên lý mạch UPS – DOUBLE CONVERSION

su-dung-ac-quy-axit-chi-hieu-qua-03
Hệ thống ắc quy dự phòng

Xem thêm:

=> Thương hiệu UPS công nghệ USA.

=> Sản phẩm ắc quy lưu trữ chính hãng.